Хербициди

ВАЛСАГЛИФ - Тотален хербицид Стоктон Кемикъл

/ за 100 мл
3.10 лв.

КОСМИК Тотален хербицид Ариста Лайфсайънс

/ за 100 мл
3.20 лв.

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО - Тотален хербицид Monsanto

/ за 100 мл
3.70 лв.

ЗЕНКОР 600 СК Bayer

/ за 20 мл
4.00 лв.

ЕКЛИПС 70 ВДГ АДАМА

/ за 20 гр
4.20 лв.

ДЕВРИНОЛ 4 Ф Юнайтед Фосфоръс

/ за 50 мл
4.30 лв.

ТАРГА СУПЕР 5 ЕК Нисан кемикъл

/ за 100 мл
5.20 лв.

БИСМАРК КС Оксон Италия

/ за 100 мл
9.50 лв.

ТАЙФУН СЛ Тотален хербицид АДАМА

/ за 1 л
14.60 лв.

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК Синджента

/ за 250 гр
25.00 лв.

Хербицидите са пестициди, предназначени за унищожаване на тревисти плевели, единственото ограничение в употребата е съдържанието на хербицида в земеделските продукти да не превишава максимално допустимите стойности.

Защитата на тревистите селскостопански култури с използването на хербициди е далеч по-сложна. Те трябва да се дозират и прилагат по начин, който в никаква степен не повлиява полезните растения. В противен случай селскостопанските култури може да дадат много по-ниски добиви, от очакваните и фермерът да понесе сериозни загуби.

Напоследък хербицидите все по-често се използват за премахване на нежелани затревявания по тротоари, строителни площадки, пътища и др. 

Понятието плевел в земеделието се отнася до всеки див или полукултурен вид, който се намира в посева от културни растения въпреки волята на фермера. В насажденията често попадат по различни причини и културни растения, които оказват същите вреди като плевелите, поради което е прието да се наричат условни плевели.

Вредата от плевелите се проявява повсеместно, ежегодно и през целия вегетационен период, във всички посеви и насаждения. Плевелите влошават условията за развитие на растения, тъй като усвояват влагата в почвата,  хранителните вещества, заглушават или засенчват растения, а някои паразитни плевели черпят храна директно от растенията. Плевелите спомагат и за развитието и разпространението на болестите и неприятелите по различните видове култури, тъй като са техни основни или междинни гостоприемници. Редица плевели са отровни и, попаднали в продукцията, я правят опасна за живота и здравето на хората и животните.

Затова борбата с плевелите посредством използване на хербициди е задължителна в съвременното земеделие.


Оценка: 5.00 - 1 гласа
Към количката

  • Вашата количка е празна

0