Препарати
Торове
Семена
Инвентар
Поливни системи
За вино и ракия

Грижа и опазване на лавандулови насаждения

Грижа и опазване на лавандулови насаждения

В тази статия ще ви обясним накратко какви са грижите и предпазните мерки, които трябва да извършите за лавандуловите си насаждения, за постигане на оптимални резултати и високи добиви на лавандулово масло, конкрет и абсолю.

Грижи за лавандуловото поле

Най-важно е още през пролетта на първата година да се попълнят всички празни места и да се заменят неприхванатите екземпляри с качествени, свежи растения. Те трябва да са от същия сорт, като се извършва на ръка. С напредване на вегетацията при някои растения се появяват съцветия. Ранните съцветия трябва да се премахнат още в началото и да не се допускат да достигнат до цъфтеж. Мероприятието се извършва няколко пъти по време на вегетацията. 

Грижа и опазване на лавандулови насаждения

През първата година от живота на лавандулата, от решаващо значение за правилното оформяне на храста са резитби активизиращи разклоняването. Те се провеждат с косачка или жътварка през летните месеци.

За поддържане на почвата в добро физическо състояние и за унищожаване на плевелите се провеждат 4 - 5 междуредови обработки. Оптималната им дълбочина е 15 см., а защитната зона 20-25см. Наблюдава се да не се нарани кореновата система на растенията. При необходимост се извършват 2 - 3 окопавания вътре в реда на ръка. При цветодаващите насаждения, обработките се провеждат с цел да се разруши почвената кора и да се унищожат плевелите. През следващите години храстите заемат по-голяма площ, а обработките намаляват. 

Много важно за развитието на растенията, особено през първата година, е да получава достатъчно количество вода. Лавандулата е сухоустойчива култура, но е желателно през целия период в който насажденията съществуват, при необходимост да се полива. Оптималните стойности в напреднала възраст са 50% от процента на пределна почвена влагоемност.

Торене на лавандулови насаждения

За произвеждането на 100 кг. съцветия растенията трябва да извлекат от почвата около 1кг. азот, 0,3кг. фосфор и 0,8кг. калий, за целта трябва да се използват торове. Оптималните годишни дози за торене на лавандулата варират в отделните участъци, средната им стойност е около 40кг. на декар супер фосфат и 15кг. на декар калиев фосфат, внесени през есента, както и 15кг. на декар за младите и около 30кг. на декар за старите насаждения амониева селитра. 

С възрастта растенията намаляват жизнеността си, това се дължи на факта, че се увеличават сухите клонки и продуктивността намалява. За да се избегне този недостатък, през 8-10 години насажденията се подмладяват.

Процеса се състои в това, че се премахва цялата надземна маса на височина 4-5см. над почвената повърхност. Мястото се наторява с 10-15кг на декар амониева селитра и 10-15кг. на декар супер фосфат. Напоява се и почвата се обработва дълбоко. В резултат на което се активизират спящите пъпки в кореновата шийка на мощната коренова система. След което буйно израстват млади, продуктивни леторасти.

Борбата с плевелите по лавандулови насаждения

Борбата с плевелите трябва да се провежда системно. Най-разпространените плевели в районите в които се отглежда лавандулата са:

За борбата с плевелите, освен окопаване и плевене, успешно се използват хербициди. При младите насаждения площа се третира рано на пролет, преди да е започнала вегетацията на лавандулата и след обработката на почвата.

Срещу едногодишни житни плевели и някои двусемеделни може да се използват: 

  • Девринол 4 Ф - 300 гр/дка
  • Мерлин 750 ВГ - 6 гр/дка
  • Рафт 800 ВГ - 25 гр/дка

В насажденията в които се добива цвят срещу едногодишните житни плевели се използват:

  • Фузилат форте - 0,2 л/дка
  • Дуал 500 ЕК - 400 гр/дка, в редки случаи
  • Мерлин 750 ВГ - 5-6 гр/дка
  • Тарга супер - 200 мл/дка
  • Ронстар - 4 мл/дка

Срещу широколистните плевели се препоръчва 

  • Пледж 50 ВП - 8 гр/дка

Важно е химичната борба срещу плевелите да се съчетава с механичната.

Използване на агротехника в лавандулови насаждения

Агротехниката намалява производствените разходи, а от там и себестойността на произвежданата продукция. Важно е да се облекчи работата при изкореняването на храсти, риголване, подравняване и други. За целта се използват стандартни и специализирани машини, приспособления и прикачен инвентар, подходящ за обработка на терени за нуждите на трайни насаждения. 

При изготвяне схемата на механизиране на производствените процеси е отделено внимание на производството на посадъчен материал. Започва се с това, че са осигурени специални машини - лехообразуватели, оформящи лехи с ширина 1,2м и пътеки между тях по 40 см. 

Тъй като най-важната грижа за успешното вкореняване на резниците е поддържане на подходяща почвена и въздушна влажност, поливането се извършва чрез дъждовални машини. Със специални машини се провежда изваждането на разсада, като се използва нож-скоба на дълбочина 25см.. Целостта на подрязаната на такава дълбочина коренова система не се нарушава, а се активизира за усилено разклоняване.  Безспорен успех при производството на лавандулата е въвеждането на засаждане с машини. 

При стандартно разстояние между редовете 1,4м. а в реда 35см., за декар се осигуряват средно по оптималния брой 2000 - 2100 растения. С въвеждането на механизация, не само се облекчава трудът на работниците, а мероприятията се провеждат в най-съкратени и подходящи срокове. 

За да се гарантира успех задължително се правят корекции и се поставят растения на пропуснатите места. Обработването на междуредовите разстояния се съобразява с възраста на насажденията. Защитната зона за работа на култиватора трябва да се определя така, че кореновата система и туфите на растенията да се предпазват от нараняване. 

Най-много проблеми се срещат при механизиране процеса на прибиране на реколтата. Много трудно е да се реализира машина която да изрязва съцветията така, че да се запази полусферичната форма на храста. Положителен напредък е използването на подходящи контейнери за извозване и преработка на продукцията, при това се намалят товаро-разтоварните операции, както и загубите на етерично масло.

Прибиране на лавандулови съцветия

Съцветията на лавандулата започват да се прибират, когато количеството на етерични масла е най-високо. Това е фазата когато са разцъфтели 75-100% от цветовете. За определено насаждение тази фаза е с продължителност 20 дни. В зависимост от надморската височина, особеностите на сорта и климатичните  условия за годината, този период настъпва в различни календарни срокове - от последната десетдневка на юни до края на юли. Количеството етерично масло се колебае през различните часове на денонощието, най-високи стойности достига в обедните часове, когато температурата е най-висока. 

Прибирането на съцветията се провежда в тихо слънчево време, в горещите часове на деня. Съцветията се изрязват с дръжките на дължина 10-12 см. Машинният вариант е за предпочитане, защото производителността е най-висока от 1,5-4 декара на час. Дъждът затруднява прибирането, а и при тези условия съдържанието на етерично масло намалява. 

За да не се допускат загуби суровината се транспортира веднага за да се дестилира веднага. В случай че това е невъзможно, най-добрия вариант е съцветията да останат на място на ръкойки. За едно денонощие няма съществени загуби. Недопустимо е съцветията да престоят необработени в чували, където има опасност да се запарят. 

Продукти получавани чрез дестилация и екстракция на лавандула

Основният продукт получаван чрез парна дестилация на лавандуловите съцветия е лавандуловото масло. Той е прозрачна, бледожълта, до кехлибарено жълта, лесно подвижна течност. Ароматът му е свеж, много приятен, наподобяващ този на цветовете. Използва се широко в парфюмерийната, козметичната, фармацефтичната, спиртната, съпунената и други промишлености. Това е един от основните източници за арома терапия. 

Българското лавандулово масло е с високо качество и намира широк прием на международни пазари. 

Когато съцветията се обработват чрез екстракция се получава лавандулов конкрет. Той е жълтозелена до тъмнозелена маса, наподобяваща възелин. При следваща обработка от конкрета се получава абсолю. Той е жълтозелена до тъмнозелена лесно подвижна течност. Притежава характерния лавандулов аромат. 

Обработените съцветия чрез дестилация, може допълнително да се подложат на екстракция, като се получават конкрет и абсолю.


Оценка: 4.33 - 24 гласа
X

Добавено в количка

Сума - 0.00лв 0.00лвДоставка - 0.18 лв.

Поръчай
Към количката
Към списъка
Към списъка
Количка
  • Вашата количка е празна